Viktig informasjon fra NAV ang. utvidede rettigheter ved dødfødsel

Rettighetene utvides ved dødfødsel!

Endring av praksis fra 1. mars 2019 medfører at en dødfødsel som skjer i 22. svangerskapsuke eller senere kan gi rett til foreldrepenger eller engangsstønad.

Hvis den gravide har opparbeidet rett til foreldrepenger, har hun ved dødfødsel i 22. svangerskapsuke eller senere rett til foreldrepenger i 30 dager. Hvis hun ikke har rett til foreldrepenger, kan hun søke om engangsstønad. Tidligere gjaldt disse rettighetene fra 26. svangerskapsuke. Dersom barnet er levende født før 22. svangerskapsuke, regnes dette som fødsel selv om barnet dør kort tid etter fødselen, og gir rett til foreldrepenger eller engangsstønad. Dødfødsel før 22. svangerskapsuke gir ikke rett til foreldrepenger eller engangsstønad.

Endringene som gjelder fra 1. mars 2019 innebærer også at NAV godtar terminbekreftelser som er utstedt i 22. svangerskapsuke eller senere. Dette betyr at gravide vil kunne etterspørre terminbekreftelse allerede fra svangerskapsuke 22. Gravide som har arbeidsgiver behøver ikke sende terminbekreftelse. Søknad om foreldrepenger eller engangsstønad fylles ut og sendes elektronisk fra www.nav.no

Kilde: e-post fra Jordmorforbundet 28.03.2019

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *