Toksoplasmose og graviditet

Toxoplasmose er en zoonose (kan smitte fra dyr til menneske) forårsaket av parasitten Toxoplasma gondii. Den er en av de mest kjente og vanligste parasitt, men også den mest alvorlige smittsomme sykdommer hos gravide. Parasitten finns i alle land men er mer utbredt i milde og fuktige strøk og vanligere i Mellom- og Sør-Europa enn Nord-Europa. Risiko for smitte er altså ca. 20 ganger større i sydlige land i Europa sammenliknet med Norge. I Brasilia 50 % av alle skolebarn og 80 % av alle gravide hadde gjennomgått infeksjon. I Norden har folk som bor i sørligste deler høyere antall med antistoffer enn hos dem i nordligste del.

Parasitten, som voksen, setter seg i tarmen til (ung)katt, hovedvert og den eneste dyregruppe, og danner der millioner av små egg (oocyster) i løpet av noen uker og som kommer ut med avføringen. En smittet katt kan utskille opp til 10 millioner cyster over en periode på 2 uker og dette gjør katten kun en gang i sitt liv. Katten blir ikke syk og blir altså fort immun mot parasitten. Smitten spres deretter ut i naturen og avføringen kan være lengre tid smittsom da den er veldig motstandsdyktig og leve opp til et år. Derfor kontakt med jord og vann gir større riskiko for smitte en kontakt med en smittet katt.

Gress-etende og varmblodige dyr, blant annet smågnagere og menneske (mellomverter) kan kontamineres gjennom jord og smitten utvikles i muskulatur og organer der det produseres små vevcyster som inneholder mange parasitter. Sandkasser, kjøkkenhager og plen kan altså smittes. Det er spesielt sau, gris, geit og vilt og noen få ganger storfe og fjærfe som smittes

Toksoplasmose-smitte må alltid tenkes når pattedyr, spesielt med sau, kaster foster (abort) eller føder dødfødtt. Gravide bør helst unngå alle fødsler spesielt hos små- og storfe. Se figur nr. 1. Gravide utsatte for smitte er også dyrleger, dyrlegeassistenter, slakteriarbeidere og andre gravide innenfor landbruket.

Figur nr. 1

Forebygging av toksoplasmose:
– Ha god håndhygiene, spesielt i kjøkkenet. Bruk hansker med kontakt av jord, sandkasse til barn og sandkasse til katter. Sandkasser skal likevel tømmes av katteavføring daglig og be helst noen ikke-gravid å gjøre dette.
– Unngå å spise rått, ikke gjennomstekt, tørket og saltet kjøtt og kjøttprodukter, spesielt fra sau, gris og vilt. Ikke heller prøvesmaking f.eks. fars før matlagning.
– Vask utstyr (kniv, skjærefjøl) etter kontakt med kjøtt
– Unngå upastørisert melk.
– Vask grønnsaker, frukt, som du ikke kan skralle, og bær grundig.
– Ikke anskaff en ungkatt i graviditet
– Unngå reising til land der det er hyppig tilkomst av toksoplasmoseinfeksjon.

Parasitten ødelegges ved oppvarming (steking, koking) til over 66°C i minst 3 minutter eller ved nedfrysning til -20°C.

Symptomer, både hos ikke-gravide og gravide, er vanligvis få eller ingen ved smitte. Det kan komme feber og symptomer som ligner influensa som hodepine, større lymfeknuter og muskelsmerter. Mennesker som har nedsatt immunforsvar (f.eks. HIV-smittede) kan få mer alvorlig reaksjon.

Om en gravid kvinne smittes for første gang (primærinfeksjon) er det alvorlig pga. fare for overføring til barnet og dermed skader på nervesystemet (hjerneskade), syn og hørsel eller medføre dødfødsel. Overføring fra mor til barn ses dog relativt sjeldent i Norge. I Norge ca 80-90 % av fertile kvinner kan være smittemottakelige og rundt 0,2 % av disse smittes med Toxoplasma gondii i svangerskapet. Av smittede mødre skjer smitten til fosteret oftest i siste trimester (60-80 %), i andre trimester ca 20-30 % og i de første graviditetsuker er mindre enn 5 % smittet. Jo tidligere smitte jo alvorlige er skader hos fosteret. Det er usikker hvor stor andel det er skader hos smittede barn ved fødsel, men etter enkelte studier kan det være opptil 80 % som har fått senskader.
Smittede friske og ikke-gravide behandles vanligvis ikke. Barn med medfødte smitte behandles i første leveår og andre smittede med alvorlig svak immun behandles med antiparasitt-medikamenter.

Sykdommen diagnostiseres ved å ta blodprøve av antistoffer. Positiv IgG-antistoffer viser gjennomgått infeksjon og deretter livslang immunitet mot parasitten. Positiv IgM kan dreie seg om en nylig gjennomgått infeksjon.

– IgG negativ og IgM negativ: den gravide har ikke gjennomgått smitte og er derfor mottakelig for dette.
– IgG positiv/IgM positiv: aktuell eller tidligere gjennomgått smitte. Noen visse tilfeller kan IgM være prostive flere år etter en gjennomgått infeksjon. I dette tilfelle er det viktig å ha resultat før kvinnen ble gravid: positiv IgG utelukker pågående infeksjon. Om prøven ikke eksisterer, må den gravide utredes videre. Man må ha klinisk status i tilfelle om det er symptomer angående mulig smitte.
– IgG positiv/ IgM negativ: gjennomgått infeksjon tidligere og lite sannsynlighet å ha hatt infeksjon de siste 6 mnd.
– IgG negativ/ IgM positiv: dette kan være falsk reaksjon eller smitten har akkurat skjedd. Ny prøve etter 2-3 uker.

Om IgM har blitt høyere og lav IgG, kan det være en ny infeksjon. Om IgM er uforandret og fortsatt negativ IgG kan det være at det har ikke vært noe smitte, men bare uspesifikk IgM funn.
Hvis en blodprøve har fastslått immunitet for toksoplasmose, kan den gravide altså ikke bli smittet. Derfor er det naturlig å ta toksoplasmose-antistoffer så tidlig som mulig i graviditeten hos utsatte og helst også i risikogrupper før graviditet. Toksoplasmose blir ikke testet rutinemessig i Norge så kvinnen må selv si fra at hun hører til i risikogruppe på grunn av arbeidet sitt.

Om det er påvist smitte ved graviditet blir man henvist til spesialist og blir behandlet eventuelt med antibiotika å redusere risikoen at fosteret skal bli smittet. Risikoen altså øker hos fosteret jo lengre graviditet varer. Det kan tas fostervannsprøve etter uke 15, men inngrepet har en viss risiko og prøven viser ikke heller hvor hardt barnet er rammet. Om fosteret viser å være smittet, blir moren behandlet med antibiotika. Noen barn dødfødte eller dør etter noen dager etter fødsel på grunn av smitte.

De fleste smittede nyfødte ser friske ut og det blir det individuell vurdering om man skal behandle eller ikke, men de blir oppfølging i tilfelle det blir seinere reaksjoner. Barnet som er smittet med aktiv (dvs. med symptomer) infeksjon blir behandlet et års tid. De som har symptomer har ofte øyeinfeksjoner, forstørret lever og milt, gulsott og lungebetennelse og noen har blant annet hydrocephalus (vannhodet) og det vises parasitter i spinalvæske. Seinere kan man oppdage også f.eks. hørselsproblemer og lærevansker. Man kan amme da det ikke er funnet parasitten i morsmelk.

Toksoplasmose er muligens den viktigste årsak til kasting (abort) og tap av reproduksjon hos sau og helsekonsekvenser hos risikogrupper ses å være alvorlig: spesielt hos gravide og eventuell smitte til foster.

Referanser:
Arbejdstilsynet. (2009). At-Vejledning. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. Opdatert oktober 2015. Hentet fra http://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/04-Regler/05-At-vejledninger/A-vejledninger/Gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe-oktober-2015%20pdf.pdf
Felleskatalogen. (u.å). Toksoplasmose. Hentet fra http://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/toksoplasmose
Folkehelseinstitutt. (2015). Toksoplasmose – veileder for helsepersonell. Hentet fra http://www.fhi.no/artikler/?id=82879
INFPREG. (2017). Toxoplasma-infektion. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet – INFPREG. Hentet fra http://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=30
Helsenorge.no. (2014). Toksoplasmose i graviditeten. Hentet fra https://helsenorge.no/gravid/toksoplasmose
Norsk Gynekologisk Legeforening. (2014). Toksoplasmose. Den Norske Legeforening. Hentet fra http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Bakterielle-infeksjoner-hos-gravide/Toksoplasmose/
Statens serum institut. (2016). Toxoplasmose. Hentet fra http://www.ssi.dk/service/sygdomsleksikon/t/toxoplasmose.aspx
Veterinærinstituttet. (u.å). Toksoplasmose. Hentet fra http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/toksoplasmose-toxoplasma-gondii
Figur nr. 1 (hentet fra http://ilmuveteriner.com/siklus-hidup-toxoplasma-gondii/ )

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *