Listeriose og graviditet

Listeriose er zoonose som forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes med flere typer. Bakterien er utbredt overalt i naturen, vann skog og mark, og finnes hos mange dyrearter. Sykdommen kan ramme alle varmblodige dyr, særlig hos sau og storfe, og kan forårsake encefalitt, mastitt, sepsis og abort hos dyrene. Vanligste smittekilde er forurenset silofôr. Listeria har også blitt påvist blant annet hos vilt, gnagere, griser og geit. Man blir ikke immun etter smitte.

I Norge mellom 2008-2015 har det blitt registrert 206 (gjennomsnitt 26 per år) listeria infeksjoner og 6 av disse var barn under 1 år. De fleste som har fått infeksjoner har vært gravide, over 60 å og mennesker med underliggende sykdom som kreft, diabetes, alkoholisme og blodsykdommer. Listeria er nominativt (med pasientens navn) meldingsplikt siden 1991 i Norge (gruppe A).
I Danmark finns det rundt 50 tilfeller i året, men 2009 og 2014 var det høyere antall ca. 90-100 tilfeller. I Sverige var det høyeste antall av smittede 2010 der 63 tilfeller bel rapportert derav syv var mor-barn-smittet. Listeria er livstruende sykdom hos risikogrupper og dødelighet er ca. 25 %.

I Norge har det blitt registrert fire utbrudd:
– 1992: Smittekilden var varmebehandlet og vakuumpakket kjøttpålegg
– 2005: Smittekilden var påleggskutteren i sykehuskjøkken.
– 2007: Økologisk camembert fra et lite gårdsmeieri (sluttet produksjon etterpå)
– 2013: Vakuumpakket rakfisk

Det er ofte lave mengder av listeria i mat og derfor er det viktig hvordan man oppbevarer maten. Man kan hindre som forbruker formering av listeria ved å holde kjøleskapet til 4 + eller lavere og den overlever frysingen, men øker seg altså ikke. Varmebehandling over + 70 grader dreper listeria.
Rå og enkelte bearbeidede matvarer som bevares kjølig, men har lang holdbarhetstid, og som spises uten videre varmebehandling, er mulige risikoprodukter. Listeria er hovedsakelig et sammensatt hygienisk problem innen næringsindustri med blant annet uheldige rutiner, problemer med vask og renhold i produksjonslokaler samt uklart mellom rent og urent området.

– oppskåret, kokt kjøttpålegg (skinke, rull, servelat etc.)
– rått kjøtt (gravet kjøtt, tartar og speket kjøtt som spekepølse, morrpølse etc.)
– gravlaks, røkelaks, rakfisk, reker
– meieriprodukter laget av upasteurisert melk som is og myk- og halvmykoster (camembert, brie, muggoster: uansett pasteurisert eller ikke)
– kontakt med smittede dyr (både selve dyr og avføring)
– vakuumpakning hindrer ikke Listeria å formere seg
– spis produktet ferskest mulig og ikke etter holdbarhetsdato

Infeksjonen gir ofte ingen symptomer hos friske, og har veldig varierende inkubasjonstid (tiden mellom smitteøyeblikket og sykdomsutbruddet) på 1-70 dager, men vanligst rundt 3 uker. Man kan ha influensalignende symptomer som feber, hodepine, muskelsmerter og eventuell diare og oppkast. Hos eldre og andre som er i risikogruppe kan det gi alvorlige meningitt, sepsis,
Til gravide gir smitte vanligvis ingen symptomer og dermed kan hun smitte sitt barn uten selv å bli syk. Smitte tidlig i graviditeten kan gi septisk abort. Neonatal listeriose kan ved intrauterin smitte gi premature rier eller vannavgang, prematur fødsel med nedsatt allmenntilstand hos barnet, intrauterin septisk infeksjon, meningitt, multiorgansvikt eller dødfødt. Dersom smitten skjer ved fødselen kommer symptomene etter flere dager i form av meningitt eller sepsis hos barnet. Ved neonatal infeksjon er det høy dødelighet uten behandling.

Så fort man har mistanke, og seinere bekreftet, begynner man med antibiotikabehandling og behandling kan vare lengre tid om fosteret overlever ved intrauterin smitte.

Listeria er mest sannsynlig nest hyppigste årsak til kasting hos sau, etter toksoplasmose, i Norge og gravide bør vise forsiktighet ved abortmateriale etter kasting.

Referanser
Folkehelseinstituttet. (2015). Listeriose – veileder for helsepersonell. Hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/listeriose—veileder-for-helsepers/
INFPREG. (2017). Listeria. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet – INFPREG. Hentet fra http://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=23
Norsk Gynekologisk Legeforening. (2014). Listeriose. Den Norske Legeforening. Hentet fra http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Bakterielle-infeksjoner-hos-gravide/Listeriose/
Statens serum institut. (2016). Listeria. Hentet fra http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/L/Listeria%20infektion.aspx
Veterinærinstituttet. (u.å.). Listeria. Hentet fra http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/listeria

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *