Erkjennelse av farskap – samboer

Når dere ikke er gift, men har samme adresse i folkeregister, så må man registrere erkjennelse av farskap. Dette bør helst gjøres før fødsel. Barnet får da begge som foreldre. Dette bør også gjøres før man melder navnet til barnet: ellers blir mor som eneforeldre.

Du får en skjema hos jordmor/lege og kan fylle ut der eller du kan møte opp på følgende steder:
– lokal skattekontor
– Nav
– Dommer
– Sykehus ved fødsel (men helst før)
– Norsk ambassadør eller konsulat i utlandet (eller om faren bor i utlandet)
– ved fødsel (men helst før)

Jeg bruker å dele blanketten ved første kontroll og vi fyller det ut etter 24 uker har gått og når faren har anledning å komme. Han kan komme alene også.
Barnefaren møter opp der han skal skrive under (oftest altså hos jordmor/lege): ha legitimasjon (førerkort, bankkort, pass osv.) med deg.

Barn: om barnet er ikke født ennå, skriver man termindato etter ultralyd og bokommunen der man bor ved underskriving.
Mor og Far: skriv opplysninger
Erklæring av farskap: du som barnefar skriver under ved nærvær av hun/han som skal attestere deg. Om du er under 18 år må en av foreldre dine skrive også under samt .
Foreldreansvar: om dere ikke bor sammen, skriver både mor og far av barnet under. Om dere bor sammen (samme adresse i folkeregister), blir foreldreansvar felles automatisk.
Attestasjon: den som attesterer skriver under. HUSK STEMPEL på alle sider/kopier! (Norge stopper uten stempel, erfarer jeg som er fra utlandet :-))

Original blankett ferdig utfylt sendes til Skatt Nord avd. Hammerfest, Postboks 200 Sentrum, 9615 Hammerfest for registrering og arkivering. Jeg bruker å sende 2 kopier til Hammerfest og foreldre får en kopi (eller rester av blanketter med selvkopierende sider vi har bestilt fra NAV)

Bakside av skjema:

Referanser og les mer:
Nav
Helsenorge
Skatteetaten
Skjema: https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00284/NAV_55-0010bm01-201_284654a.pdf
Generelt om folkeregistrering: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *